Privacy

Privacy statement

Beste bezoeker,

Goed dat je de tijd neemt om je te informeren over de werkwijze van POELZ.
POELZ vindt dat je altijd moet weten welke gegevens zij over jou verzamelt en in sommige gevallen ook gebruikt en dat je hierover op een betekenisvolle wijze controle kan uitoefenen.
In de hiernavolgende verklaring vind je belangrijke informatie over jouw privacy als bezoeker van deze website, of als potentiele opdrachtgever, zodat jij de beste beslissingen kunt nemen over de gegevens die je met POELZ deelt.

Onderstaande verklaring is gepubliceerd op 25 mei 2018 en gelden op alle services van POELZ.

Bedankt voor je vertrouwen,

 

Laura van Vlijmen, Directrice POELZ

 

Privacyverklaring

POELZ staat voor Project Ondersteuning EersteLijns Zorg en is een eenmansbedrijf gevestigd in Doetinchem. POELZ ondersteunt praktijken die eerstelijnszorg verlenen op organisatorisch gebied,  maar ook op het gebied van financiën, personeel en kwaliteit. Dit gebeurt veelal op verzoek van huisartsen en zorggroepen. De aard van deze werkzaamheden brengt met zich mee dat POELZ met (bijzondere) persoonsgegevens in aanraking kan komen.
Dit varieert van persoons- en bedrijfsgegevens zoals adresgegevens, tot gevoelige gegevens die te maken hebben met de declaratie van een uitgevoerde verrichting bij de huisarts of informatie over de gezondheid en /of functioneren van diens medewerkers of organisatie. Het is dan vanzelfsprekend dat er een zekerheid moet bestaan dat deze gegevens bij POELZ in goede handen zijn. In deze verklaring leest u hier meer over.

 

Toelichting werkwijze

POELZ werkt veelal op twee manieren. De opdrachtgever huurt POELZ in voor een bepaalde tijd, of voor een eenmalige dienst. In alle gevallen handelt POELZ in het verlengde van de organisatorische werkzaamheden van de huisarts(enpraktijk) en worden er vooraf schriftelijke afspraken vastgelegd in een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht. Deze afspraken omvatten bijvoorbeeld de aard en de duur van de werkzaamheden, geheimhouding, rechten en plichten. Naast deze afspraken worden bij diensten voor een bepaalde tijd ook een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst wordt toestemming verleend tot gegevensverwerking die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en de daarbij benodigde informatiebeveiliging. Deze toestemming kan altijd worden beperkt of worden ingetrokken door diens betrokkenen.
POELZ behandelt alle uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens vertrouwelijk en met inachtneming van de regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken opdrachtgevers, diens medewerkers en teneinde diens patiënten op wie die gegevens betrekking hebben.
Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens worden bewaard of gedeeld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

 

Rechten van opdrachtgevers

Opdrachtgevers van POELZ hebben continu recht op inzage in gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens niet juist zijn, hebben zij het recht om deze door POELZ kosteloos te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als de inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen).
POELZ werkt mee aan de door haar opdrachtgevers opgedragen audits of die van een derde partij en stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of zij zich als verwerker houdt aan diens wettelijke verplichtingen. Bent u opdrachtgever en wenst u gebruik te willen maken van uw rechten? Dan kunt u dit mondeling of middels het contactformulier kenbaar maken.
Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen van een reactie voorzien.

 

Hoe worden gegevens veilig bewaard?

Alle gegevens die POELZ verzamelt voor bovenstaande doeleinden, worden bewaard in beveiligde cloud oplossingen. De door POELZ toegepaste systemen worden beveiligd met zogenaamde SSL-certificaten. Dit geldt ook voor deze website en de mailserver en stelt u hierdoor in staat om veilig contact met POELZ op te nemen. POELZ heeft ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van haar informatievoorziening. Deze leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en er is met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan meld POELZ dat onverwijld bij de betrokkenen en waar nodig bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Klacht

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u hier een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Uw bezoek aan deze website en cookies

POELZ verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. POELZ registreert enkel welke IP-adressen deze website bezoekt.
Deze worden gebruikt voor statistische doeleinden. Wij verzamelen hiermee geen persoonlijke informatie over u. Bij het raadplegen van deze website worden er geen cookies (kleine tekstbestandjes) op uw computer geplaatst.

 

Vragen?

Neem contact op als er naar aanleiding van dit privacybeleid nog vragen zijn via info@poelz.nl

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

 

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door POELZ met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. POELZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van deze website. Hoewel POELZ alles in het werk stelt om de informatie juist te laten zijn en misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden of worden gebruikt.

 

Copyright

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen op de website worden door POELZ slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij POELZ hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent.

 

Gegevens

 info@poelz.nl
  06 1144 1809
KvK: 62281550
BTW: 163617582B01

Privacy statement

Beste bezoeker,

Goed dat je de tijd neemt om je te informeren over de werkwijze van POELZ.
POELZ vindt dat je altijd moet weten welke gegevens zij over jou verzamelt en in sommige gevallen ook gebruikt en dat je hierover op een betekenisvolle wijze controle kan uitoefenen.
In de hiernavolgende verklaring vind je belangrijke informatie over jouw privacy als bezoeker van deze website, of als potentiele opdrachtgever, zodat jij de beste beslissingen kunt nemen over de gegevens die je met POELZ deelt.

Onderstaande verklaring is gepubliceerd op 25 mei 2018 en gelden op alle services van POELZ.

Bedankt voor je vertrouwen,

 

Laura van Vlijmen, Directrice POELZ

 

Privacyverklaring

POELZ staat voor Project Ondersteuning EersteLijns Zorg en is een eenmansbedrijf gevestigd in Doetinchem. POELZ ondersteunt praktijken die eerstelijnszorg verlenen op organisatorisch gebied,  maar ook op het gebied van financiën, personeel en kwaliteit. Dit gebeurt veelal op verzoek van huisartsen en zorggroepen. De aard van deze werkzaamheden brengt met zich mee dat POELZ met (bijzondere) persoonsgegevens in aanraking kan komen.
Dit varieert van persoons- en bedrijfsgegevens zoals adresgegevens, tot gevoelige gegevens die te maken hebben met de declaratie van een uitgevoerde verrichting bij de huisarts of informatie over de gezondheid en /of functioneren van diens medewerkers of organisatie. Het is dan vanzelfsprekend dat er een zekerheid moet bestaan dat deze gegevens bij POELZ in goede handen zijn. In deze verklaring leest u hier meer over.

 

Toelichting werkwijze

POELZ werkt veelal op twee manieren. De opdrachtgever huurt POELZ in voor een bepaalde tijd, of voor een eenmalige dienst. In alle gevallen handelt POELZ in het verlengde van de organisatorische werkzaamheden van de huisarts(enpraktijk) en worden er vooraf schriftelijke afspraken vastgelegd in een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht. Deze afspraken omvatten bijvoorbeeld de aard en de duur van de werkzaamheden, geheimhouding, rechten en plichten. Naast deze afspraken worden bij diensten voor een bepaalde tijd ook een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst wordt toestemming verleend tot gegevensverwerking die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en de daarbij benodigde informatiebeveiliging. Deze toestemming kan altijd worden beperkt of worden ingetrokken door diens betrokkenen.
POELZ behandelt alle uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens vertrouwelijk en met inachtneming van de regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken opdrachtgevers, diens medewerkers en teneinde diens patiënten op wie die gegevens betrekking hebben.
Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens worden bewaard of gedeeld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

 

Rechten van opdrachtgevers

Opdrachtgevers van POELZ hebben continu recht op inzage in gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens niet juist zijn, hebben zij het recht om deze door POELZ kosteloos te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als de inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen).
POELZ werkt mee aan de door haar opdrachtgevers opgedragen audits of die van een derde partij en stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of zij zich als verwerker houdt aan diens wettelijke verplichtingen. Bent u opdrachtgever en wenst u gebruik te willen maken van uw rechten? Dan kunt u dit mondeling of middels het contactformulier kenbaar maken.
Uw verzoek wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen van een reactie voorzien.

 

Hoe worden gegevens veilig bewaard?

Alle gegevens die POELZ verzamelt voor bovenstaande doeleinden, worden bewaard in beveiligde cloud oplossingen. De door POELZ toegepaste systemen worden beveiligd met zogenaamde SSL-certificaten. Dit geldt ook voor deze website en de mailserver en stelt u hierdoor in staat om veilig contact met POELZ op te nemen. POELZ heeft ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van haar informatievoorziening. Deze leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd en er is met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan meld POELZ dat onverwijld bij de betrokkenen en waar nodig bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Klacht

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u hier een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Uw bezoek aan deze website en cookies

POELZ verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. POELZ registreert enkel welke IP-adressen deze website bezoekt.
Deze worden gebruikt voor statistische doeleinden. Wij verzamelen hiermee geen persoonlijke informatie over u. Bij het raadplegen van deze website worden er geen cookies (kleine tekstbestandjes) op uw computer geplaatst.

 

Vragen?

Neem contact op als er naar aanleiding van dit privacybeleid nog vragen zijn via info@poelz.nl

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

 

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door POELZ met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. POELZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van deze website. Hoewel POELZ alles in het werk stelt om de informatie juist te laten zijn en misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden of worden gebruikt.

 

Copyright

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen op de website worden door POELZ slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij POELZ hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent.

 

Gegevens

 info@poelz.nl
  06 1144 1809
KvK: 62281550
BTW: 163617582B01