Home

  

“Bent u als huisarts op zoek naar een op maat gesneden oplossing voor uw vragen

gericht op praktijkvorming, projectopzet en –uitvoering, samenwerking- en kwaliteitsvraagstukken?

POELZ geeft u graag advies en praktische ondersteuning hiervoor.”

Over POELZ

POELZ verleent services aan huisartsen die willen innoveren.
Samen met POELZ kunt u realiseren wat voor úw praktijk nodig is.
Inzetten op innovatie? U kunt hierbij denken aan het behalen van praktijkaccreditatie, het realiseren van samenwerkingsverbanden, maar ook (interim) praktijkmanagement, service & bereikbaarheid en het implementeren van nieuw zorgaanbod zoals eHealth.
Het opzetten van nieuwe spreekuren voor uw patiënten zoals Ouderenzorg en CVRM behoren ook tot de mogelijkheden. Daarnaast vraagt resultaatbeloning om een andere benaderwijze maar biedt kansen om de kwaliteit, doelmatigheid en service van uw zorgverlening te verbeteren én verhoogt uw omzet.

POELZ helpt u graag hierbij!

‘Klein beginnen, groot denken’

POELZ streeft naar meer kwaliteit van gezondheid en zorg, een toename van burgerparticipatie en een afname van zorgkosten door substitutie en Lean management. Dat is dé uitdaging en maatschappelijke opdracht waar POELZ voor staat. Activiteiten en projecten die uit deze zorgagenda voortvloeien vragen om herinrichting en implementatie op microniveau.
En dat terwijl het opzetten, uitvoeren en begeleiden van ideeën en plannen voor veel professionals in de zorg geen dagelijks werk is. Bovendien vormt tijdsdruk een uitdaging om naast uw dagelijkse werk innovaties succesvol te implementeren. POELZ begrijpt dit en ondersteunt u daarom graag bij deze opdracht, zodat u als huisarts uw core business kunt blijven uitvoeren. Niet-zorg gerelateerde taken worden u uit handen genomen, uw medewerkers efficiënt ingezet en waar nodig ondersteunt én uw omzet stijgt.

 

Waarom POELZ?

POELZ volgt nauwlettend relevante ontwikkelingen en vertaalt deze als geen ander naar uw individuele situatie. POELZ neemt werk uit handen. Met heldere afspraken werkt zij efficiënt opdrachten uit.
U als zorgprofessional kunt zich weer richten op uw core business; directe patiëntenzorg. Ondertussen excelleert uw praktijkvoering en uw medewerkers zijn pro actief betrokken en resultaatgericht.
U wilt:

  • meer tijd besteden aan uw core business
  • meer ondersteuning op managementvlak
  • uw praktijk accrediteren
  • uw focus op uw medische kwaliteiten
  • aansluiten bij ketenzorg
  • innoveren
  • uw omzet zien stijgen

Even kennismaken

POELZ is opgericht door Laura van Vlijmen. Zij is inmiddels 10 jaar werkzaam binnen de huisartsensector. Na haar opleiding tot doktersassistente is zij opgeleid tot POH somatiek.
Deze functie bekleed zij sinds 2009. Daarnaast is zij opgeleid tot praktijkconsulent/auditor bij het NHG en is zij opgeleid tot praktijkmanager. Zij heeft inmiddels ruime ervaring in meerdere huisartspraktijken en gezondheidscentra.

Mede door haar veelzijdige achtergrond en jonge creatieve geest ziet zij kansen om de eerstelijns gezondheidszorg te verbeteren. Door het opzetten van POELZ beoogt zij bij te dragen aan een toekomstbestendig zorglandschap, waarin toegankelijke, professionele en persoonlijke zorg hoog in het vaandel staan. ‘Zorginnovatie met oog voor de menselijke maat’.

Heeft u uw praktijk op orde?

Wilt u weten hoe uw praktijk ervoor staat? Hoe hebt u uw personeelszaken geregeld en hoe hebt u uw praktijkmanagement georganiseerd? Behaalt u nog een gezond rendement? Dit zijn waarschijnlijk vragen die u uzelf regelmatig stelt. Kom er achter met de POELZ D.D.!

Heeft u uw praktijk op orde?

Wilt u weten hoe uw praktijk ervoor staat? Hoe hebt u uw personeelszaken geregeld en hoe hebt u uw praktijkmanagement georganiseerd? Behaalt u nog een gezond rendement? Dit zijn waarschijnlijk vragen die u uzelf regelmatig stelt. Kom er achter met de POELZ D.D.!

 Services

management
poelz-dd_juist

NHG-Praktijkaccreditering

Door deel te nemen aan de praktijkaccreditering kunnen huisartsen zichtbaar maken dat zij systematisch werken aan kwaliteitsverbetering en ernaar streven dat hun patiënten een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in een verantwoorde zorgverlening.

Management

Het inzetten van een freelance manager voor uw praktijk kan veel voordelen bieden. Denk bijvoorbeeld aan het overnemen van al uw beleidsmatige, organisatorische en administratieve taken. Een praktijkmanager kunt u inhuren voor een korte of langere periode.

Poelz D.D.

POELZ observeert uw organisatie gedurende een doorsnee werkdag. Het doel van deze screening is te onderzoeken of er in uw situatie aanleiding is voor aanpassing van de praktijk en of het wenselijk is om in te grijpen op specifieke onderdelen. Hieruit vormt zich een analyse; de POELZ D.D.

Twitter

 Services

NHG-Praktijkaccreditering

Door deel te nemen aan de praktijkaccreditering kunnen huisartsen zichtbaar maken dat zij systematisch werken aan kwaliteitsverbetering en ernaar streven dat hun patiënten een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in een verantwoorde zorgverlening.

Management

Het inzetten van een freelance manager voor uw praktijk kan veel voordelen bieden. Denk bijvoorbeeld aan het overnemen van al uw beleidsmatige, organisatorische en administratieve taken. Een praktijkmanager kunt u inhuren voor een korte of langere periode.

Poelz D.D.

POELZ observeert uw organisatie gedurende een doorsnee werkdag. Het doel van deze screening is te onderzoeken of er in uw situatie aanleiding is voor aanpassing van de praktijk en of het wenselijk is om in te grijpen op specifieke onderdelen. Hieruit vormt zich een analyse; de POELZ D.D.

Twitter